Tanıtım

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kurumumuzun ihtiyaç duyacağı bilgi işlem hizmetlerini yerine getirir. Bilgi işlem cihazlarının bakım, onarım ve çalışmalarından sorumludur. Hizmet içi bilgisayar eğitim programlarını planlar ve uygular. Bilgisayar iletişim ağının kurulmasını, işletilmesini düzenler. Teknik gelişmeleri takip eder ve kurumumuzda uygulanmasını sağlar. Enstitünün ve bağlı birimlerinin kullandığı bilgisayar programlarını yapar, kalitesini yükseltir, temin eder.