Ağ ve Sistem Yönetim Grubu

Ağ Yönetim Grubu Hizmetleri:

 

İYTE BİDB Ağ Yönetim Grubu, kampüs içinde ve dışında, İYTE öğrenci, idari ve akademik personelin, kendi aralarındaki iletişim ve etkileşim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunmak ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliğini sağlamaktadır.

 

  • Network ağlarının tasarlanması, kurulması ve çalışmasından sorumludur.
  • Kablolu ve Kablosuz Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak,
  • Network ağının tasarlanması network bakımının ve onarımının yapılması, switchlerin bakımı ve bağlantıları,
  • IP adreslerinin organizasyonu ve kablolama hizmetleri bu grubun temel sorumluluk alanıdır.
  • Üniversitemiz birimleri arasında kurulu olan LAN (Yerel Ağ) içerisinde teknik ekipmanların (fiber, switch, hub vb.) arıza onarımlarının ve bakımlarının yapılması,
  • Yeni yapılacak binalardaki fizibilite çalışmalarının planlanması, ağ projesinin hazırlanması, alınacak cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesi ve şartnamelerinin hazırlanması.
  • Kablolu ve Kablosuz Ağ yapısını yönetmek, ağ güvenliğini sağlamak.

 

Sistem Yönetim Grubu Hizmetleri:

 

Kampus bünyesinde bulunan, sunucu makinelerin üzerindeki servislerin, kurulması,doğru olarak çalıştırılması ve güvenliklerinin sağlanması.Bu servisler E-Posta (Elektronik Posta Hizmetleri), FTP/WEB sunucuları, DNS (alan adı sunucusu), DHCP sunucusu yönetimi bu grubun sorumluluk alanına giren görevlerdir.

 

  • İnternet hizmetinin sürekliliğinin sağlanması,
  • Ders içerik sisteminin ve taşınır mal otomasyon sisteminin yönetilmesi.